Ζητουνται Εκτιμητες Ακινητων

Ζητούνται Εκτιμητές Ακινήτων

Η εταιρία μας, δραστηριοποιείται στο τομέα των ακινήτων και επιθυμούμε να προσλάβουμε άτομο στη θέση του/της Εκτιμητή Ακινήτων για Λευκωσία και Λάρνακα.

Αν είσαι άτομο επικοινωνιακό, υπεύθυνο, με επαγγελματισμό, στείλε το βιογραφικό σου στην διεύθυνση ac@acavaluations.com.

 

Καθήκοντα Θέσης:

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα έχει υπό την ευθύνη του/της την διενέργεια εκτιμήσεων σε ακίνητα καθώς και επιτόπιες επιθεωρήσεις ακινήτων όπου θα διεκπεραιώνεται συλλογή και μετέπειτα ανάλυση δεδομένων. Συγκεκριμένα, ο/η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για την προετοιμασία Εκθέσεων Εκτιμήσεως και τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων. Επιπρόσθετα, ο/η κάτοχος της θέσης θα διεξάγει έρευνα αγοράς και συγκριτικών πωλήσεων, καθώς και εμβαδομέτρηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων.

 

Προσόντα:

  • Πανεπιστημιακός τίτλος στην Εκτίμηση Ακινήτων, Πολιτικών Μηχανικών, Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας ή/και άλλα πτυχία συναφή με τον τομέα των ακινήτων
  • Μέλος του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ)
  • Τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε σχετικό τομέα
  • Αναγνωρισμένος επαγγελματικός τίτλος RICS στον τομέα των εκτιμήσεων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (γνώση επιπλέον γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
  • Άριστη χρήση Η/Υ

 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά: 

  • Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών εργασιών
  • Άριστες διαπροσωπικές σχέσεις και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
  • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και δεξιότητες παρουσίασης
  • Επαγγελματισμός, ακεραιότητα χαρακτήρα, αξιοπιστία και υπευθυνότητα

Ωφελήµατα:

Θα προσφερθεί ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και πείρας.

 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.