Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί σε ισχύ μέχρι τον Σεπτέμβρη 2019

Μέχρι το Σεπτέμβρη, οι e-πλειστηριασμοί θα είναι γεγονός!

Σύμφωνα με το άρθρο στην ιστοσελίδα “PhileNews” της Ελευθερίας Παϊζάνου, όλοι οι συμμετέχοντες στην πλειοδοσία, θα βλέπουν τις προσφορές χωρίς ωστόσο να αναφέρονται τα ονόματα τους. Αρμόδια πηγή, δήλωσε πως η ανωνυμία των πλειοδοτών αποτελεί βασικό εργαλείο στο πλειστηριασμό γιατί αυξάνει ανταγωνισμό.

Την ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα γίνεται η ηλεκτρονική δημοπράτηση, θα διαχειρίζεται η εταιρεία που υλοποίησε παρόμοια πλατφόρμα στην Ελλάδα.

Η ελληνική εταιρεία, εκτός από τη διαχείριση θα έχει και την ευθύνη να περιλάβει όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα στην πλατφόρμα ενώ τον συντονισμό θα έχει ο Σύνδεσμος Τραπεζών. Αρμόδια πηγή δήλωσε πως οι τράπεζες θα καταβάλλουν τέλη για να συμμετέχουν στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμού, για να καλύπτεται το λειτουργικό κόστος της ελληνικής εταιρείας που θα διαχειρίζεται την πλατφόρμα των πλειστηριασμών.

Σύντομα, ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, αναμένεται να εκδώσει το σχετικό διάταγμα, το οποίο αρχικά είχε σχεδιαστεί να εκδοθεί τον περασμένο Νοέμβριο. Στο διάταγμα, θα περιλαμβάνεται η διαδικασία πρόσβασης και εγγραφής στην πλατφόρμα των ενδιαφερόμενων αγοραστών των ακινήτων.

Παράλληλα ο ενδιαφερόμενος αγοραστής θα πρέπει να περιλάβει στην πλατφόρμα δεδομένα σχετικά με την οικονομική του δυνατότητα να αγοράζει ακίνητα τα οποία θα βγαίνουν στο σφυρί. Ο διαχειριστής της πλατφόρμας θα εξετάζει και θα διασταυρώνει τα οικονομικά δεδομένα του υποψήφιου αγοραστή. Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμη δεν έχει καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται οι συναλλαγές, κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει από το διάταγμα. Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει δύο επιλογές, που αφορούν στην κατάθεση χρημάτων ως ντεπόζιτο ή την κατάθεση εγγυητικής από την τράπεζα.

Στην Ελλάδα οι υποψήφιοι αγοραστές καταθέτουν ένα ποσό που καθορίζεται ως ντεπόζιτο, στο οποίο όταν εξασφαλίσουν το ακίνητο μέσω της πλειοδοσίας, συμπληρώνουν τα χρήματα. Με την εγγυητική η τράπεζα δεσμεύει μέρος των χρημάτων τα οποία μετά τη συναλλαγή αποδεσμεύονται. Αξίζει να σημειωθεί πως οι παράμετροι για να οδηγηθεί ένα ακίνητο σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, οι διαδικασίες, η καταβολή των φόρων και των μεταβιβαστικών, θα είναι ακριβώς οι ίδιοι με τους πλειστηριασμούς που διεξάγονται τώρα.

Παράλληλα στο διάταγμα θα καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, οι ημέρες πραγματοποίησής τους και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι προτείνουν την τιμή που είναι διατεθειμένοι να δώσουν βάσει μιας ανοικτής πλειοδοτικής διαδικασίας. Στην Ελλάδα οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί γίνονται τρεις φορές την εβδομάδα. Όπως μας λέχθηκε, η διαχειρίστρια εταιρεία θα ενημερώνει κάθε δύο εβδομάδες την κυπριακή πλατφόρμα.

www.acavaluations.com
#ΑcaValuations #PropertyΑuctions