Προσφυγή στο κτηματολόγιο για τον διαχωρισμό των περιουσιών!

To ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ θα μπορεί να λύνει περιουσιακές διαφορές.

Μετά από απόφαση του διευθυντή του Κτηματολογίου, Ανδρέα Σωκράτους, οι δικαιούχοι ακινήτων ή οι δικαιούχοι μεριδίου ακινήτων, θα μπορούν να προσφύγουν στο κτηματολόγιο για τον διαχωρισμό των περιουσιών.

Σύμφωνα με το άρθρο του Βάσoυ Βασιλείου στον Φιλελεύθερο, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι δικαιούχοι, δεν μπορούν να διαχωρίσουν τα κληρονομικά τους ακίνητα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται από οικονομικά προβλήματα μέχρι και προστριβές, ακόμη και μεταξύ αδελφιών ή και γονέων!
Πόσο μάλλον αν οι συνιδιοκτήτες είναι ξένοι μεταξύ τους.

Οι περιπτώσεις που οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση στο Κτηματολόγιο είναι οι εξής:

στις περιπτώσεις δύο συνιδιοκτητών (π.χ. μια οικίας) θα απαιτείται ο αιτητής να έχει 50% τουλάχιστον της ακίνητης ιδιοκτησίας,
στις περιπτώσεις τριών συνιδιοκτητών και άνω θα απαιτείται ο/οι αιτητής/ες να έχει/ουν τουλάχιστον 65% της ακίνητης ιδιοκτησίας. Δηλαδή αν οι δικαιούχοι μιας περιουσίας (π.χ κληρονομικής) είναι 100, για να μπορεί να διαχωριστεί για σκοπούς ανάπτυξης κ.λπ.) θα πρέπει να το ζητήσουν τουλάχιστον οι 65 που αντιστοιχούν στο 65%.

Ο αριθμός των 100 συνιδιοκτητών δεν είναι εξωπραγματικός αν λάβει κανείς υπόψιν, πως όπως ανέφερε χθες ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών ο διευθυντής Κτηματολογίου, σε κάποιες περιουσίες δυνατόν να υπάρχουν συνιδιοκτήτες που δικαιούνται το ένα τρισχιλιοστό. Σημειώνεται, ότι με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία για να γίνει αναγκαστικός διαχωρισμός μιας περιουσίας απαιτείται να συμφωνήσει το σύνολο των συνιδιοκτητών, δηλαδή το 100%, κάτι το οποίο σε πάμπολλες περιπτώσεις φρέναρε τη διαδικασία. Έτσι, ακόμη και αν βρισκόταν ένας αγοραστής/επενδυτής που ενδιαφερόταν να αναπτύξει το συν ιδιόκτητο τεμάχιο, αυτό δεν μπορούσε να επιτευχθεί έστω και αν διαφωνούσε μόνο ένας.

Ο διευθυντής Κτηματολογίου σημείωσε, πως τα προτεινόμενα ποσοστά (50% για δύο συνιδιοκτήτες/δικαιούχους και 65% από τρεις συνιδιοκτήτες και άνω) θα εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις αναγκαστικού διαχωρισμού ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία εμπίπτει εντός οικιστικών, εμπορικών, τουριστικών, παραθεριστικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και κτηνοτροφικών ζωνών. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (π.χ. ακίνητη ιδιοκτησία εντός γεωργικών ζωνών), η αίτηση υποβάλλεται με βάση την υφιστάμενη Νομοθεσία από οποιονδήποτε συνιδιοκτήτη, ανεξαρτήτως του ποσοστού ιδιοκτησίας του στην ακίνητη ιδιοκτησία.

Στις περιπτώσεις που επιδιώκεται αναγκαστικός διαχωρισμός για σκοπούς ανάπτυξης, το προτεινόμενο σχέδιο της ανάπτυξης θα πρέπει να έχει τύχει της προκαταρκτικής έγκρισης της αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής, στο πλαίσιο διατύπωσης προκαταρκτικών απόψεών της.
Από τις ρυθμίσεις που προωθούνται να μπορούν να επωφεληθούν και όσοι αντιμετωπίσουν οικονομικά προβλήματα και διεκδικούν αναγκαστικό διαχωρισμό μιας περιουσίας ακόμη και με σκοπό να την πουλήσουν, αλλά ο κάτοχος του υπόλοιπου 50% της περιουσίας αρνείται να συγκατανεύσει στον διαχωρισμό. Ο διευθυντής Κτηματολογίου θα καθορίζει την αξία της περιουσίας και αν για παράδειγμα η αξία είναι €200.000 ο συνιδιοκτήτης θα μπορεί να προσφέρει τις €100.000 και να περιέλθει στην κατοχή του το σύνολο της περιουσίας.

Θα ληφθεί πρόνοια ώστε η μόνιμη κατοικία να μην επηρεάζεται αλλά για να καλύπτεται κάποιος θα πρέπει να πείσει τον διευθυντή Κτηματολογίου ότι διαμένει στην εν λόγω κατοικία τουλάχιστον 183 μέρες το χρόνο.

Ο διευθυντής Κτηματολογίου εκτίμησε, πως αν δεν ρυθμιστεί το ζήτημα του διαχωρισμού ακινήτων, στο τέλος όλα θα είναι συνιδιόκτητα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Πρέπει να ανακοπεί το φαινόμενο το ένα δέκατο μερίδιο μιας περιουσίας να μετατρέπεται σε ένα πεντηκοστό ή ένα τριακοσιοστό ή ένα τρισχιλιοστό, πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ελένη Μαύρου, υπέδειξε ότι θα πρέπει η πολιτεία να εγκύψει στο συγκεκριμένο θέμα που επηρεάζει χιλιάδες πολίτες, ενώ ο βουλευτής Παύλος Μυλωνάς τόνισε ότι δεν πρέπει να αναζητούνται προσχήματα να μην προχωρήσει η διαδικασία η οποία θα απεγκλωβίσει αρκετούς πολίτες.

Πηγή: Βάσος Βασιλείου, Φιλελεύθερος