Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων

Η παραχώρηση πολεοδομικών κινήτρων με στόχο την προσέλκυση και ενθάρρυνση επενδύσεων στην οικοδομική βιομηχανία αποτελεί μέρος της Κυβερνητικής προσπάθειας για την ανάκαμψη της οικονομίας της Κύπρου. Τα πολεοδομικά κίνητρα θεωρούνται γενικά ως ένα πρόσφορο εργαλείο στη φάση που περνά σήμερα ο τόπος, δεδομένου ότι δεν έχουν άμεσο οικονομικό κόστος για το Κράτος και μπορούν να ενισχύσουν την αναπτυξιακή προσπάθεια, νοουμένου ότι δεν δημιουργούν επιβαρύνσεις στο χώρο όπου αξιοποιούνται.

Download the full PDF Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων