Real Estate Market Intelligence – Ανάλυση Δεδομένων: Καινοτόμο Εργαλείο για τις μελλοντικές συναλλαγές των ακινήτων

Την εποχή της ψηφιακής επανάστασης «τα δεδομένα θεωρούνται ο νέος χρυσός». Η κινητοποίηση της πληροφορικής τεχνολογίας, σε όλες τις εκφάνσεις της επαγγελματικής δραστηριότητας, αποτελεί σημαντικό παράγοντα μόχλευσης για την επιτυχία. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη στρατηγική συλλογή, ανάλυση και διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών. Η πληροφορική θεωρείται πλέον βασική ικανότητα (core competence) για τους οργανισμούς, απαραίτητη για να επιβιώσουν και να ευημερήσουν σε ταχέως μεταβαλλόμενα και ανταγωνιστικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Στον τομέα των ακινήτων, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μία σημαντική αύξηση στην εκτεταμένη ανάλυση δεδομένων. Από ταχύτερες και ακριβέστερες εκτιμήσεις έως εξελιγμένες προβλέψεις (predictive analytics) μέσω εργαλείων μοντελοποίησης, μπορούμε να οδηγηθούμε σε πιο ενημερωμένες επενδυτικές αποφάσεις.

Όπως συμβαίνει και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς, η ροή πληροφοριών στην αγορά ακινήτων αυξάνεται ταχύτατα. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου, τον πολλαπλασιασμό των ιστοτόπων, τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των κινητών τηλεφώνων, καθώς και της διασύνδεσης/αλληλεπίδρασης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η νέα τεχνολογία πληροφοριών μεταβάλλει τα καθιερωμένα και ανοίγει νέους χώρους, καθώς παραδοσιακές υπηρεσίες μπορούν να εκτελεστούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, η νέα τάξη πραγμάτων δημιουργεί αυξημένο ανταγωνισμό από εταιρείες ακινήτων που βασίζονται στο διαδίκτυο.

Από τα πιο πάνω εξάγεται πως η τεχνολογία της πληροφορικής έχει προκαλέσει τέτοια διαταραχή στην αγορά ακινήτων (market disruption) όπου η επιμονή στην εφαρμογή αποκλειστικά παραδοσιακών επιχειρηματικών μοντέλων δεν αποτελεί βιώσιμη επιλογή για το διηνεκές. Επιπλέον, με το πέρασμα του χρόνου και την εδραιοποίηση των τεχνολογιών αυτών, η αγορά δείχνει να αντιλαμβάνεται την υπεροχή τους έναντι παλαιότερων μεθόδων. Η χρήση της τεχνολογίας μετουσιώνεται σε σχολαστική ανάλυση ιστορικών δεδομένων, παρέχοντας την ικανότητα στους ενδιαφερόμενους να εντοπίζουν τάσεις και να τις τοποθετούν/αναλύουν σε πολύ καθορισμένα πλαίσια, κυρίως σε σχέση με μεταβλητές, όπως χρόνος και τοποθεσία. Επομένως, παρέχεται η ικανότητα λήψης άμεσων, ενημερωμένων και επικερδών αποφάσεων.

Στην Landbank Analytics επιχειρήσαμε να ανοίξουμε ένα νέο παράθυρο στην αγορά ακινήτων της Κύπρου μέσω της εισαγωγής ενός καλά ενημερωμένου και καινοτόμου εργαλείου (Real Estate Market Intelligence), που παρέχει τρέχουσες και ιστορικές αναλύσεις και τάσεις της αγοράς. Το εργαλείο αυτό βασίζεται στη σχολαστική ανάλυση ενός μεγάλου χαρτοφυλακίου συναλλαγών ακινήτων (πέραν των 100.000) σε εθνικό επίπεδο, καθώς και σε χιλιάδες εκθέσεις εκτιμήσεων. Δρώντας συνδυαστικά, παρέχουν μια λεπτομερή ανάλυση της αγοράς όπως και των τάσεων που επικρατούν. Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να παρέχει φιλικά προς το χρήστη μέσα για αναζήτηση και ευρεία δυνατότητα αναλύσεων, γεγονός που προάγει τη διαφάνεια στην αγορά και επιτρέπει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Επενδυτές, Τραπεζικοί οργανισμοί, εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δάνειων, επαγγελματίες, εταιρικοί πελάτες και ιδιώτες έχουν στα χέρια τους ένα ευφυές εργαλείο για τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων, ενώ ακαδημαϊκοί και ερευνητές και κυβερνητικοί φορείς δύνανται να παρακολουθούν ιστορικές και τρέχουσες τάσεις και αποκλίσεις σε πραγματικό χρόνο.

Στα επόμενα μερικά χρόνια, η ψηφιακή καινοτομία θα αλλάξει σημαντικά όχι μόνο τον κλάδο των ακινήτων αλλά και τα επιχειρηματικά μοντέλα σε ολόκληρη την πραγματική οικονομία. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να μετατοπίσουν την σχετική εμπειρία, την εμπειρογνωμοσύνη αλλά και τους παράγοντες κινδύνου, επηρεάζοντας τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων. Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για όλες τις επιχειρήσεις θα είναι θετικές μόνο εάν προσαρμόζονται στις νέες αυτές συνθήκες νωρίς και να ευθυγραμμιστούν με την αλλαγή. Αυτό σημαίνει την άμεση προετοιμασία για αλλαγή και την ανάπτυξη συνεργασιών με οργανισμούς, οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.

Αντρέας Φ. Χριστοφορίδης

Director Landbank Analytics