Αναδιαρθρώσεις ακινήτων και νέες υποθήκες (Ιανουάριος – Μάρτιος 2021)

Η ισχυρή συσχέτιση της απόδοσης του χρηματοπιστωτικού τομέα με την επίδοση της πραγματικής οικονομίας, και ειδικά του κλάδου των ακινήτων, έχει προ πολλού αναδειχθεί. Στο άρθρο αυτό, επιχειρούμε να εξετάσουμε την πιθανή μεσοπρόθεσμη επίδοση του τομέα των ακινήτων, τόσο από την πλευρά προσφοράς όσο και από αυτή της ζήτησης. Για να το πετύχουμε αυτό, χρησιμοποιούμε ως δείκτες (i) την πρόοδο των αναδιαρθρώσεων και (ii) των νέων υποθηκών. Στη Landbank Analytics, αναπτύξαμε ένα δυναμικό εργαλείο που μας παρέχει τη δυνατότητα να παρατηρούμε τις τάσεις που δημιουργούνται σε εθνικό επίπεδο αλλά και να εστιάζουμε στις επιδόσεις κάθε επαρχίας. Ας δούμε όμως ποια ήταν η ανταπόκριση το πρώτο τρίμηνο του έτους (Ιανουάριο – Μάρτιο 2021) μετά από μια ομολογουμένως δύσκολη χρονιά.

Σε εθνικό επίπεδο:

Αναδιαρθρώσεις

Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους (Ιανουάριος – Μάρτιος 2021) ο αριθμός πωλήσεων ακινήτων Παγκύπρια ανήλθε στις 3317, εκ των οποίων οι 235 αφορούσαν αναδιαρθρώσεις δανείων, δηλαδή σε ποσοστό 7%. Σε αριθμό, η Λευκωσία κατέχει την πρωτιά με ποσοστό 41,3% του συνόλου των αναδιαρθρώσεων. Ακολουθεί η Πάφος με 21% και η Λεμεσός και Λάρνακα με 17% και 16% αντίστοιχα. Σε αξία, οι αναδιαρθρώσεις σε Λευκωσία ξεπερνούν κατά πολύ τις υπόλοιπες επαρχίες αφού με συνολικά €13,7 εκ., αντιπροσωπεύει το 42% της αξίας όλων των αναδιαρθρώσεων και ακολουθεί η Λεμεσός με 24,6%. Συνεχίζοντας την τάση προηγούμενων χρόνων, το μεγαλύτερο ποσοστό αναδιαρθρώσεων τόσο σε αριθμό όσο και σε αξία αφορά χωράφια.

Υποθήκες

Βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, κατά τους πρώτους τρείς μήνες του 2021 εκχωρήθηκαν Παγκύπρια 3509 υποθήκες συνολικής αξίας €680 εκ. περίπου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι υποθήκες καταγράφουν αύξηση της τάξης του 16.5% σε αριθμό και 11,5% σε αξία. Η μεγαλύτερη αύξηση σε ετήσια βάση καταγράφηκε το μήνα Μάρτιο, όπου έφτασε το 52,2% σε αριθμό και 53,8% σε αξία. Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη ετήσια μείωση καταγράφηκε το μήνα Φεβρουάριο με 16,5 σε όγκο και 11,5% σε αξία.

Τώρα, ας εξετάσουμε όμως την εικόνα της κάθε Επαρχίας ξεχωριστά:

Λευκωσία
Κατά την περίοδο αναφοράς, στη Λευκωσία έλαβαν χώρα 97 αναδιαρθρώσεις συνολικής αξίας €13,7 εκ. περίπου. Οι περισσότερες αφορούσαν χωράφια, σε ποσοστό 47%, και ακολούθως κατοικίες με 15,5%. Οι αναδιαρθρώσεις διαμερισμάτων και οικοπέδων καταγράφονται στο 14.4% του συνόλου για κάθε κατηγορία. Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται ελαφρώς αναλύοντας τις αξίες των αναδιαρθρώσεων, αφού υπερτερούν αυτές που αφορούν κατοικίες με συνολική αξία περίπου €4,3 εκ., ή 31,3%. Ακολουθούν οι αναδιαρθρώσεις χωραφιών με €2,5 εκ., ή 18,3%, και οικοπέδων με €2,1 εκ., ή 15,2%.

Οι υποθήκες στην επαρχία Λευκωσίας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, έτυχαν αύξησης 28,3% σε αριθμό και 1.3% σε αξία σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παρόλο που οι πρώτοι δύο μήνες ξεκίνησαν μουδιασμένα παρατηρήθηκε σημαντική (ετήσια) αύξηση το Μάρτιο που έφτασε το 111,1% σε αριθμό και 89,6% σε αξία.

Λεμεσός
Το πρώτο τρίμηνο του 2021, καταγράφηκαν συνολικά 41 αναδιαρθρώσεις δανείων αξίας περί των €5,1 εκ. Οι περισσότερες αναδιαρθρώσεις αφορούν γη, με το 56,1% του συνόλου να αποτελείται από χωράφια και το 14,6% οικόπεδα. Οι αναδιαρθρώσεις κατοικιών ακολουθούν με 12,2%. Σε αξία, και πάλι υπερτερούν οι αναδιαρθρώσεις χωραφιών με €1,8 εκ., ή 34,9% της συνολικής αξίας. Ακολουθούν τα καταστήματα με €1 εκ., ή 19,6%, και τα βιομηχανικά κτήρια €0,9 εκ. ή 18,2%.

Η Λεμεσός φαίνεται πως παρόλες τις αρνητικές πιέσεις του περασμένου χρόνου (βλ. πανδημία, απότομη διακοπή του ΚΕΠ), κατάφερε να απορροφήσει τις αρνητικές πιέσεις καταγράφοντας ετήσια αύξηση ύψους 9,7% σε αριθμό και 34,9% σε αξία υποθηκών. Η θετική τάση οφείλεται κατά κύριο λόγο στο μήνα Μάρτιο, όπου η αύξηση σε σχέση με την περσινή περίοδο ήταν της τάξης του 91,5% σε αριθμό και 129,7% σε αξία.

Λάρνακα
Στην Επαρχία Λάρνακας καταγράφηκαν 37 αναδιαρθρώσεις συνολικής αξίας €3,7 εκ., οι δεύτερες λιγότερες μετά την Επαρχία Αμμοχώστου. Ανά κατηγορία ακινήτου, οι περισσότερες αναδιαρθρώσεις τόσο σε αριθμό (22 ή 59,5%) όσο και σε αξία (€1,5 εκ. ή 41,3%) αφορούν χωράφια και ακολουθούν οι κατηγορίες των οικοπέδων και των κατοικιών.

Παρόλο που η εκχώρηση υποθηκών κατά την περίοδο αναφοράς έτυχε αύξησης 19,2% σε αριθμό, η αξία μειώθηκε κατά 17,8% σε ετήσια βάση. Όπως και στις υπόλοιπες Επαρχίες έτσι και στη Λάρνακα, ο μήνας Μάρτιος κατέγραψε τις μεγαλύτερες αυξήσεις, 202,4% σε αριθμό και 256,9% σε αξία, περιορίζοντας τις όποιες αρνητικές επιδόσεις των προηγούμενων δυο μηνών.

Αμμόχωστος
Στην Επαρχία Αμμοχώστου καταγράφηκαν οι λιγότερες αναδιαρθρώσεις, 11 σε αριθμό, αξίας €2,2 εκ., με το 63,6% να αφορούν χωράφια και από 18,2% διαμερίσματα και κατοικίες.  Σε αξία, οι αναδιαρθρώσεις χωραφιών έφτασαν τα €1,8 εκ. αποτελώντας το 82,1% του συνόλου. Ακολουθούν  οι κατοικίες με €0,3 εκ. ή 13,5%, και τα διαμερίσματα με €0,09 εκ., ή 4,4%.

Στην επαρχία Αμμοχώστου καταγράφηκαν οι υψηλότερες αυξήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φτάνοντας το 15% σε αριθμό και 97,7% σε αξία υποθηκών. Η πτωτική τάση που διαφάνηκε στην αρχή της χρονιάς αντικαταστάθηκε με σημαντικές αυξήσεις, ιδιαίτερα στην αξία των υποθηκών, τόσο το Φεβρουάριο (178,5%) όσο και το Μάρτιο (286,2%).

Πάφος
Τέλος, στην Επαρχία Πάφου καταγράφηκαν 49 αναδιαρθρώσεις συνολικής αξίας €8 εκ. Σε αριθμό, η Επαρχία κατέχει τη δεύτερη θέση μετά τη Λευκωσία με το 55% των αναδιαρθρώσεων να αφορά χωράφια και το 22,5% οικόπεδα. Σε αξία, το μεγαλύτερο ποσό αναδιαρθρωμένων ακινήτων, €3,9 εκ. ή 48,3%, αφορούσε χωράφια. Ακολούθως, από €1,3 εκ. περίπου, ή 16%, αφορούσε εμπορικό κτήριο και οικόπεδα.

Οι δυσκολίες του περασμένου έτους φαίνεται πως συνέχισαν να επηρεάζουν αρνητικά τον αριθμό των καταχωρημένων υποθηκών σε ποσοστό 4,8% και 25,9% σε αξία σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αρνητική τάση στην καταχώρηση υποθηκών ήταν εμφανής σχεδόν και στους τρεις μήνες. Η μεγαλύτερη μείωση στον αριθμό καταγράφηκε το Φεβρουάριο με 33,3% και στην αξία τον Ιανουάριο με 27%.