Παγκύπρια Ανασκόπηση της Αγοράς Ακινήτων το 2020

Πλησιάζοντας το τέλος του 2020 είναι ενδιαφέρον να προβούμε σ... Read More

Αγορά κατοικίας: Τι να αναμένουμε για το 2021!

Ανέκαθεν η αγορά μόνιμης κατοικίας θεωρείτο προτεραιότητα,... Read More

Αγορά ή ενοικίαση κατοικίας; Τι συμφέρει;

Επί δεκαετίες, η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας θεωρείτο ο α... Read More

Cyprus Economic and Real Estate Analysis 2020

It is with great enthusiasm that we welcome you to our first edition of the annual Cyprus economic and real e... Read More

Residential Development of the Revised Planning Policy Declaration

Residential Development of the Revised Planning Policy Declaration Download the full PDF here Read More

Department of Lands and Surveys Fees and Charges

Fees and charges laid out in the index below are in accordance to the Laws and regulations in force at the dat... Read More