Ακίνητα πως ‘Κινούνται’

Τα τελευταία χρόνια οι τιμές των ακινήτων στην Κύπρο έχουν εκτοξευθεί, καθώς η ζήτηση τόσο από ντόπιους όσο και από ξένους επενδυτές έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό.

Η Κύπρος διαχρονικά έχει αποτελέσει πόλο έλξης επενδύσεων, με τα ακίνητα να τοποθετούνται ψηλά στις προτεραιότητες των επενδυτών. Φυσικά οι λόγοι επένδυσης ποικίλουν, ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ και τις ανάγκες του κάθε ατόμου ή οργανισμού. Το επενδυτικό πρόγραμμα της Κύπρου προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο και, ως εκ τούτου, ένα μεγάλο ποσοστό ακίνητων-ειδικά στις παράλιες περιοχές, αγοράστηκε από αλλοδαπούς με σκοπό την απόκτηση ιθαγένειας ή/και μόνιμης διαμονής. Όσον αφορά την εγχώρια αγορά, η σχετική ευκολία παραχώρησης στεγαστικών δανείων, σε συνδυασμό με τη μείωση των επιτοκίων από τις τράπεζες, ώθησε αρκετούς ντόπιους να επενδύσουν σε ακίνητα είτε για σκοπούς ιδιοκατοίκησης είτε για σκοπούς μακροχρόνιας επένδυσης.

Ωστόσο, σε αυτή την τόσο πρωτόγνωρα δύσκολη περίοδο που διανύει η Κύπρος αλλά και ολόκληρη σχεδόν η υφήλιος λόγω της πανδημίας του κορωνοïού, με την ανασφάλεια που έχει δημιουργηθεί, την αβεβαιότητα που επικρατεί και τους αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις, το σκηνικό στο πεδίο των ακινήτων φαίνεται να αλλάζει.

Ο τομέας των ακινήτων είναι αδιαμφισβήτητα καίριος, αφού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις και συμβάλλει στη σταθερότητα της οικονομίας γενικότερα. Τα γεγονότα αυτά είναι πρωτόγνωρα και οποιεσδήποτε προβλέψεις σχετικά με τη διακύμανση των τιμών των ακινήτων είναι πρώιμες.

Στο παρόν στάδιο, οι κλυδωνισμοί αφορούν τρεις κατηγορίες ακινήτων: τα οικιστικά, τα εμπορικά και τα τουριστικά. Η πορεία τους εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό, αφενός από τα μέτρα στήριξης που θα λάβει η κυβέρνηση και τα κίνητρα που θα δοθούν και αφετέρου από την εισοδηματική αβεβαιότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Συνοπτικά, ο Παγκύπριος αριθμός πωλήσεων που έχουν καταγραφεί για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2019 και 2020, η αξία πωλήσεων, καθώς και το ποσοστό αλλαγής, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Μήνας
2019
2020
%
Αξία Πωλήσεων 2019
Αξία Πωλήσεων 2020
%
Μάρτιος
1,342
614
54%
€349.923.879,79
€156.425.488,52
16%
Απρίλιος
1,211
236
80%
€293.698.790,11
€59.688.084,49
38%

Από τα πιο πάνω συμπεραίνεται ότι, τόσο η μείωση στον αριθμό πωλήσεων όσο και στην αξία των πωλήσεων για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2020, σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019, είναι αισθητή. Παρόλα αυτά, δεν συνεπάγεται απόλυτα ότι οι τιμές των ακινήτων-σύμφωνα με την πιο πάνω εικόνα-έχουν μειωθεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πωλήσεις που διεκπεραιώθηκαν πιθανόν να αφορούσαν συναλλαγές ακινήτων με μικρότερη αξία που ενδέχεται να είχαν ήδη συμφωνηθεί πριν την πανδημία του Κορωνοϊού. Σαφέστερη ένδειξη για την πορεία των τιμών των ακινήτων θα έχουμε με την πάροδο του χρόνου, όταν και εφόσον επέλθει η επανεκκίνηση της οικονομίας, οι συναλλαγές θα αυξηθούν και τα διαθέσιμα στοιχεία θα είναι πιο αξιόπιστα. Εξάλλου, δεν πρέπει να αγνοούμε και τις βασικές αρχές της μακροοικονομικής θεωρίας, όπου η προσφορά και η ζήτηση αποτελούν ένα οικονομικό μοντέλο για τον καθορισμό της τιμής στην αγορά.

Ασφαλή συμπεράσματα δεν μπορούν να εξαχθούν, λόγω του ότι δεν έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν, ενώ οι προβλέψεις για τη μελλοντική πορεία των τιμών είναι κάπως αβέβαιες.

Αντρέας Φ. Χριστοφορίδης
Διευθύνων Σύμβουλος
ANDREAS CHRISTOPHORIDES AND ASSOCIATES LLC
Εκτιμητές και Σύμβουλοι Ακινήτων