Ακίνητα πως ‘Κινούνται’

Τα τελευταία χρόνια οι τιμές των ακινήτων στην Κύπρο έχουν ε... Read More

Department of Lands and Surveys Fees and Charges

Fees and charges laid out in the index below are in accordance to the Laws and regulations in force at the dat... Read More

Construction and Housing Statistics 2013

This report, published annually since 1966, provides basic information on the structure and developments in th... Read More