Παγκύπρια Ανασκόπηση της Αγοράς Ακινήτων το 2020

Πλησιάζοντας το τέλος του 2020 είναι ενδιαφέρον να προβούμε σε μια ανασκόπηση της επίδοσης του κλάδου των ακινήτων, η οποία ομολογουμένως έχει επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό από το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού (με όλα τα αρνητικά απότοκα στην πραγματική οικονομία) και την απότομη διακοπή του προγράμματος πολιτογράφησης.

Από την αρχή του έτους μέχρι και τον Νοέμβριο για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, η κίνηση στην αγορά ακινήτων παρουσίασε σημαντική κάμψη, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του lockdown (Απρίλιος – Μάιος) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ωστόσο, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες Ιουνίου και Ιουλίου η αγορά φαίνεται να ανέκαμψε, φτάνοντας σε επίπεδα παρόμοια με τους αντίστοιχους μήνες της περσινής χρονιάς και αντικατοπτρίζοντας εν μέρει

  1. τη θετική αντιμετώπιση της πανδημίας αρχικά,
  2. τον εποχικό χαρακτήρα της αγοράς,
  3. την ανάπτυξη της οικονομίας κατά τα τρία προηγούμενα χρόνια και
  4. την επιθυμία των Κυπρίων να επενδύσουν σε ακίνητα.

Σε εθνικό επίπεδο

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020 καταγράφηκαν 11.246 συναλλαγές συνολικού ύψους €2.44 δις. Σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι συναλλαγές φαίνεται να έτυχαν μείωσης περί του -18,3% σε όγκο και -22,7% σε αξία. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε κατά την τριμηνία Μαρτίου – Μαΐου και ειδικότερα τον μήνα Απρίλιο όπου η έφτασε στο -80,5% σε όγκο και -79,7% σε αξία συναλλαγών. Παρόλες τις προσπάθειες ανάκαμψης τους μήνες που ακολούθησαν, οι συναλλαγές τόσο σε όγκο όσο και αξία παρέμειναν σε ελαφρώς μειωμένα επίπεδα σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά.

Αριθμός πωλήσεων: Ιανουάριος - Νοέμβριος
Αριθμός πωλήσεων: Ιανουάριος – Νοέμβριος
Αξία πωλήσεων 2020 : Ιανουάριος - Νοέμβριος
Αξία πωλήσεων 2020 : Ιανουάριος – Νοέμβριος

Πηγή: Τμήμα Κτηματολογίου & Χωρομετρίας
Επεξεργασία από ACA Valuations

Η αγορά ακινήτων κυριαρχείται από τους Κύπριους αγοραστές, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 81% των συνολικών πράξεων, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020, ακολουθούμενοι από τους αγοραστές που προέρχονται από την ΕΕ με 12% και τους ξένους εκτός ΕΕ με 7%. Παρόλη τη γενική εικόνα της αγορά ακινήτων, όπου στην καλύτερη μπορεί να χαρακτηριστεί ως συγκρατημένη, ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμπεριφορά των ξένων αγοραστών. Οι συναλλαγές από ξένους αγοραστές, παρουσίασε μια συνολική αύξηση ύψους 270,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφηκαν 2.142 συναλλαγές σε σύγκριση με 578 την αντίστοιχη περσινή. Η μεγαλύτερη αύξηση προήρθε από τους Ευρωπαίους αγοραστές (292% ή 1.372 συναλλαγές) που αποτελούν το 64% των πωλήσεων σε ξένους, ενώ οι μη Ευρωπαίοι κατέγραψαν αύξηση ύψους 237,7% περίπου με συνολικά 770 συναλλαγές.

Εθνικότητες αγοραστών
Εθνικότητες αλλοδαπών αγοραστών

Προχωρώντας την ανάλυσή μας σε μεγαλύτερο βάθος, παραθέτουμε πιο κάτω τα κυριότερα στοιχεία ανά επαρχία για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020:

Λευκωσία

Τα στοιχεία καταδεικνύουν πως η Λευκωσία είναι η επαρχία που επηρεάστηκε το λιγότερο από τους αρνητικούς εξωγενείς παράγοντες. Κατά την πιο πάνω περίοδο καταγράφηκαν συνολικά 3.518 συναλλαγές ύψους €739,2εκ. περίπου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι συναλλαγές φαίνεται να έτυχαν μείωσης -8,4% σε όγκο και -9,8% σε αξία. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε κατά τον μήνα Απρίλιο όπου έφτασε το -85,4% σε όγκο και -74,4% σε αξία συναλλαγών. Η μεγάλη ανάκαμψη φαίνεται να πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, όπου σε αξία ανήλθε στα 117,7% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως, σε όγκο συναλλαγών, η τετραμηνία Αυγούστου – Νοεμβρίου είχε θετικό πρόσημο με 18% μέσο όρο αύξησης σε σχέση με την αντίστοιχη περσυνή περίοδο 

Περισσότερο από κάθε άλλη επαρχία, η Λευκωσία κυριαρχείται από τους Κύπριους αγοραστές οι οποίοι αποτελούν το 88% του συνόλου των πωλήσεων. Ακολουθούν οι Ευρωπαίοι αγοραστές που αποτελούν το 10% και οι μη Ευρωπαίοι με το μικρότερο μερίδιο της τάξης του 2%. Οι συναλλαγές από ξένους αγοραστές στην επαρχία παρουσίασε αύξηση ύψους 616,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι Ευρωπαίοι αγοραστές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση με ποσοστό 726,5% και οι μη Ευρωπαίοι 325%.

Λεμεσός

Η Επαρχία Λεμεσού φαίνεται να έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από την υποχώρηση του τομέα μιας και η μείωση σε όγκο συναλλαγών ανήλθε στο -21,2% σε όγκο συναλλαγών και -27,7% σε αξία συγκριτικά με την περσινή περίοδο. Πέραν των δύο πρώτων μηνών, η μείωση στον όγκο συναλλαγών ήταν καθολική με την μεγαλύτερη, -80,5%, να καταγράφεται τον μήνα Απρίλιο. Η ετήσια αύξηση που καταγράφηκε στην αξία συναλλαγών κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, με 26,3% και 36,2% αντίστοιχα, δεν φάνηκε ικανή να συγκρατήσει την υποχώρηση.

Η Λεμεσός αποτελεί ελκυστικό προορισμό για τους ξένους αγοραστές οι οποίοι κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020 ευθύνονται για το 17% των συνολικών αγορών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η ετήσια αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων σε ξένους αγοραστές έφτασε το 307% περίπου σε σύνολο 513 πράξεων έναντι 126 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημειώνεται πως οι πωλήσεις που αφορούν Ευρωπαίους αγοραστές και μη Ευρωπαίους είναι μοιρασμένες στο 50%.

Λάρνακα

Κατά την περίοδο αυτή, η μείωση στον όγκο συναλλαγών ανήλθε συνολικά σε -22,6% και η αξία σε -22,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσυνή περίοδο. Ο Απρίλιος ήταν ο μήνας που κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση με -76,1% σε όγκο και -72,2% σε αξία. Παρόλη την αυξητική τάση των επόμενων μηνών μέχρι και τον Νοέμβριο, μόνο παροδικά οι πωλήσεις κατάφεραν να ξεπεράσουν τις αντίστοιχες περσινές και παρέμειναν αρνητικές. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο μήνας Ιούλιος όπου, παρόλο που ο όγκος συναλλαγών ήταν μειωμένος κατά -8,3%, οι αξία των συναλλαγών κατέγραψε αύξηση 48%.  

Ακολουθώντας την τάση των αμέσως προηγούμενων χρόνων, η Λάρνακα αποτέλεσε και για το 2020 ελκυστικό προορισμό για τους ξένους αγοραστές που αποτέλεσαν το 22% του συνόλου των αγορών κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου. Το ενδιαφέρον των ξένων κατά την περίοδο αυτή ήταν κατά πολύ αυξημένο σε σχέση με την αντίστοιχη περσυνή περίοδο. Συγκεκριμένα καταγράφετε αύξηση κατά 523,5% (384,6% στους Ευρωπαίους και 975% στους μη Ευρωπαίους αγοραστές) με συνολικά 424 συναλλαγές. Οι Ευρωπαίοι αγοραστές αποτελούν το 59% με 252 συναλλαγές, και οι μη Ευρωπαίοι το 41% με 172 συναλλαγές.

Αμμόχωστος

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η μείωση στον όγκο συναλλαγών στην επαρχία Αμμοχώστου ήταν της τάξεως του -50,4% (μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με όλες τις επαρχίες) και η αξία σε -19,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσυνή. Το 2020 ξεκίνησε καταγράφοντας αύξηση στον όγκο συναλλαγών σε σχέση με τη περσινή περίοδο της τάξης του 30% και 15,7% για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Παρόλα αυτά, η αξία των συναλλαγών τους μήνες αυτούς ήταν ελαφρώς μειωμένη στο -1,35% και -21,47% αντίστοιχα. Για άλλη μια φορά, ο Απρίλιος κατέγραψε τις μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις με τον όγκο να μειώνεται κατά -87,3% και την αξία συναλλαγών κατά -95,5%. Η ετήσια αύξηση που καταγράφηκε την τριμηνία Ιουλίου-Σεπτεμβρίου (45,4% κατά μέσω όρο) ήταν ικανή μόνο να συγκρατήσει τη συνολική μείωση της περιόδου.

Όσον αφορά το ενδιαφέρον των ξένων αγοραστών, η επαρχία Αμμοχώστου παρουσιάζει, ποσοστιαία, παρόμοια εικόνα με αυτή των υπόλοιπων παράλιων επαρχιών. Συγκεκριμένα, οι ξένοι αγοραστές αντιπροσωπεύουν περίπου το 18% με συνολικά 144 πράξεις με το ενδιαφέρον τους να παρουσιάζει αύξηση κατά 453,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  Με συνολικά  125 αγορές, οι ευρωπαίοι αγοραστές αποτελούν το 87% ενώ οι μη ευρωπαίοι το υπόλοιπο 13% με 19 αγορές.

Πάφος

Κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφηκαν συνολικά 1.998 συναλλαγές ύψους €423,6 εκ. Σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι συναλλαγές καταγράφονται μειωμένες κατά -27,5% σε όγκο και -32,5% σε αξία. Καθολική ήταν η μείωση των συναλλαγών σε όγκο και αξία την περίοδο αυτή, ειδικότερα το μήνα Απρίλιο όπου η μείωση έφτασε το -76% σε όγκο και -83,9% σε αξία.

Το 76% των συνολικών αγοραπωλησιών στην επαρχία Πάφου έγινε από Κύπριους, το 16% από Ευρωπαίους πολίτες και το 8% από μη Ευρωπαίους. Αυτή η αντιπροσώπευση των ξένων αγοραστών αποτελεί την μεγαλύτερη σε όλη την Κύπρο. Σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2019, οι συνολικές αγορές από ξένους στην επαρχία Πάφου αυξήθηκαν κατά 175% με 803 συναλλαγές έναντι 292 την περσινή περίοδο.

Η μεγαλύτερη αύξηση προέρχεται από τους μη Ευρωπαίους αγοραστές (177,6%), ενώ οι Ευρωπαίοι αγοραστές κατέγραψαν αύξηση ύψους 173,7%. Με αυτά τα δεδομένα, οι Ευρωπαίοι αγοραστές αποτελούν το 66% των συνολικών αγορών από ξένους και οι μη ευρωπαίοι το 34%.

Αντρέας Φ. Χριστοφορίδης
Διευθύνων Σύμβουλος

ANDREAS CHRISTOPHORIDES AND ASSOCIATES LLC
Εκτιμητές και Σύμβουλοι Ακινήτων